Elsje van Ree

Elsje van Ree 

Artist statement: 

‘Een grootse aanwezigheid is moeilijk te zien, een groots 

geluid is moeilijk te te horen, een grootse aanwezigheid heeft  

geen vorm’, Lao-tzu, Chinese filosoof. We zijn niet in staat de 

geluiden uit het universum te horen ook al bestaan ze wel, we 

ontkennen ze. Het zelfde geldt voor aanwezigheid van vormen die wij 

niet herkennen. Onze rol in dit universum is zeer bescheiden. Ik voel me

verwant aan de woorden van Loa-tsu. Het besef dat het leven eindig is 

maar ook dat in ieder einde een nieuw begin aanwezig is, 

de voortdurende cirkelgang van het leven. Ik ben op zoek naar 

de schoonheid van al wat jong is maar ook naar de sporen van 

voorgaand leven. Schoonheid die de vorm krijgt door licht of door 

het ontbreken van licht. Tastend in het donker zoek ik de imperfectie 

en de schoonheid die het leven compleet maken. Daarbij maak ik 

gebruik van alle beeldende middelen 

die mij ter beschikking staan: ik teken, ik fotografeer, analoog en 

digitaal, ik gebruik grafische technieken, scan mijn beelden, bewerk 

ze weer, enz. Mijn werk groeit als het leven zelf, gevoed door de 

werkelijkheid in de vorm die ik eraan geef. 

Mijn werkelijkheid.


Website by Folibee